Veelgestelde vragen - Examencentra

Voor de erkende examencentra

Wat moet het examencentrum bewaren?

Welke verplichtingen heeft het examencentrum met betrekking tot het attest?

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij afloop van de examensessie?

Wat kan de toezichthouder doen indien een PC van een kandidaat het begeeft tijdens de examensessie?

Quid mogelijkheid deconnecteren kandidaat en annuleren van een examen?

Wat zijn de taken van de toezichthouder tijdens de examensessie?

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij de aanvang van een examensessie?

Hoe log ik in als toezichthouder?

Kan een examencentrum verschillende examensessies aanmaken die zullen plaatsvinden op hetzelfde moment?

Wat als er zich problemen voordoen bij het aanmaken van een examensessie?

Stel, ik heb fouten gemaakt bij het aanmaken van een examensessie, kan ik deze nog corrigeren?

Moet ik als examencentrum de kandidaten inschrijven?

Hoe voeg ik examens toe aan een examensessie?

Wanneer wordt een examensessie aangemaakt?

Wat zijn de rechten van een examencentrum indien de erkenning wordt ingetrokken?

Wat zijn de taken van een examencentrum in verband met het inzagerecht en de klachtenbehandeling?

Waar kan ik het aanvraagformulier voor het examencentrum vinden?

Wie kan een verzoek tot erkenning indienen?

Aan wie bezorg ik het aanvraagformulier tot erkenning als examencentrum?

Wat staat er in het aanvraagformulier?

Wat is de vereiste ICT-infrastructuur?

Zijn er andere criteria die een examencentrum in acht moet nemen?

Binnen welke termijn onderzoekt de erkenningscommissie de erkenningsaanvraag?

Wat kan ik doen indien de erkenningscommissie mijn aanvraag tot erkenning als examencentrum weigert?

Hoe maakt een examencentrum een examensessie aan?

Waar kan ik me als examencentrum inloggen?

Waar kan ik de erkende examencentra vinden?