Examens afleggen

De organisatie van de examens en de administratieve afhandeling gebeuren in erkende examencentra. Voor alle informatie over de data en de prijzen van de examens kan je je wenden tot één van de erkende examencentra. Ook om je in te schrijven voor een examen, moet je contact opnemen met een erkend examencentrum. Je vindt een lijst met deze centra op de pagina ‘Examencentra’.

♦ Registratie op de Certassur website

Je neemt contact op met een examencentrum naar keuze. Zij zorgen voor je registratie op de Certassur website. Het is uitermate belangrijk dat je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres,…) die geregistreerd worden, correct zijn. Deze worden namelijk vermeld op de attesten van slagen die je aan de FSMA moet bezorgen.

Nadat het examencentrum je heeft ingeschreven, ontvang je een e-mail met een login en een paswoord. Als je deze e-mail niet in je inbox terugvindt, kijk dan of deze in je spambox terechtgekomen is. Je kan nu inloggen in de rechterbovenhoek van de homepagina.

Je komt terecht in je ‘MyCertassur’, een pagina waar alleen jij toegang toe hebt. Ben je ingeschreven voor een examen? Dan vind je hier de planning van dit examen. Heb je al examens afgelegd? Dan vind je hier eveneens een overzicht van deze examens met het resultaat en je attesten van slagen.

♦ Inschrijving voor een Certassur examen

Je kan je niet zelf inschrijven voor een examen. Dat doet het examencentrum voor jou. Gelieve dan ook contact op te nemen met het examencentrum van je keuze, dat je dan kan inschrijven voor één of meerdere examens. Zodra de inschrijving is afgerond, ontvang je een mail met de praktische gegevens voor je examen. Hierop staat het examen vermeld alsook datum, uur en plaats. Dit is de enige uitnodiging die je ontvangt.

♦ Het examen

Het examen wordt centraal aangemaakt. Geen enkel examencentrum kent de vragen of de combinatie van vragen die je zal moeten beantwoorden. Zelfs al leg je op hetzelfde moment hetzelfde examen af als een andere deelnemer, dan nog krijg je andere vragen, of de vragen in een andere volgorde.

De keuze van het examencentrum beïnvloedt niet de moeilijkheidsgraad van het examen.

Examen afleggen: praktische informatie

Op de dag van het examen bied je je tijdig aan bij het examencentrum. Je zal je moeten identificeren aan de hand van je identiteitskaart voordat je naar het examenlokaal gaat.

Je neemt plaats achter de jou aangewezen computer en tikt enkel het token dat u zal ontvangen in. Jouw login en paswoord heb je in dit geval niet nodig.

De toezichthouder zal het examen opstarten. Je wordt gevraagd de examenregels inzake krediet en/of verzekeringen (afhankelijk van je examens) te aanvaarden alvorens je van start gaat. Als je de regels weigert te aanvaarden, zal het examen automatisch afgesloten worden en zal je moeten wachten tot de wettelijke termijn verstreken is vóór je opnieuw kan deelnemen aan het examen. Er zijn daarnaast een aantal na te leven richtlijnen, die integraal deel uitmaken van het examenreglement. Je kan ze hier nalezen:

 Richtlijnen in verzekeringen

 Richtlijnen in krediet

Wees op tijd. Een examen dat van 9u tot 10u plaatsvindt, begint stipt om 9u. Als de officiële duur van het examen één uur is, wordt om 10u de toepassing automatisch afgesloten. De toezichthouder kan daar niet bij ingrijpen. Het volledige proces wordt centraal gestuurd. Bij laattijdige aankomst kan de toezichthouder je de toegang tot het examen ontzeggen.

Het is ook mogelijk het examen online af te leggen via het examencentrum Insert. In dat geval zijn er bijkomende richtlijnen na te leven. Je kan ze hier nalezen:

 Addendum aan de examenregels: minimale richtlijnen voor online examentoezicht

 

♦ En nu?

Je examen zit erop. Als je vroeger klaar bent, hoef je niet te wachten. Je kan het examen zelf beëindigen. Is je tijd verstreken, dan sluit het systeem automatisch af. Na het beëindigen van je examensessie verschijnt je resultaat op het scherm. Ben je geslaagd, dan worden het resultaat en het attest in je MyCertassur opgeladen. Let op bij de examens voor verzekeringen: wanneer je een examen hebt afgelegd voor een submodule, zal je attest pas in MyCertassur worden opgeladen maar zal geldig worden wanneer je geslaagd bent voor alle submodules van de module. Je vindt hierover meer info op de pagina ‘Examenregels’ onder het topic ‘Examenstructuur’.

Ben je niet geslaagd, dan wordt enkel je resultaat vermeld en dien je je opnieuw in te schrijven om dit examen opnieuw af te leggen.

Wij wensen je veel succes!