Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid:
Certassur neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit en de precisie zeker te stellen van de informatie op deze site. Certassur kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld. Eventuele onjuistheden die onder onze aandacht worden gebracht, zullen zo mogelijk worden verbeterd.

Reproductie met bronvermelding van informatie op deze site is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Certassur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of van andere websites die verwijzen naar de website van Certassur.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:
Het Belgisch recht is van toepassing op de website van Certassur. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


Certassur ©