Examens en eindtermen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende examens die Certassur aanbiedt.

Per examen worden eveneens het volgende vermeld:

  • het aantal vragen
  • de duur van het examen
  • alsook de eindtermen.

Meer uitleg over welke examens je dient af te leggen, vind je terug op de pagina “Examenregels”.


Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je moet beschikken om met succes aan een examen deel te nemen.

Per examen kun je een pdf openen, opslaan of afdrukken waarin alle eindtermen zijn opgesomd. Voor de meeste examens in krediet wordt er een basis- en beroepskennisniveau aangeboden waarbij de eindtermen voor basiskennis meestal beknopter zijn. Dit verschil bestaat niet meer voor examens in verzekering.

De verzekeringssector en de kredietsector zijn voortdurend in ontwikkeling. De eindtermen worden daardoor continu aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en/of de actualiteit.

 

Eindtermen van toepassing

1. Verzekeringen:

Nr
Examen
Aantal vragen
Duur examen
Eindtermen kennis
Verplichte examens (1)
1
Algemene module
 --
--
--
1.1
Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
20
1u
1.2
 Diverse wetgeving
20
1u
Examens in functie van de activiteit (1)
2
Module niet-levensverzekeringen
--
--
--
2.1
Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17)
20
1u
2.2
Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlening (takken 1a, 3, 10 en 18)
20
1u
2.3
Zaakverzekeringen (takken 8, 9, 14, 15 en 16)
20
1u
2.4
Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a, 1b en 2)
20
1u
3
Module Levensverzekeringen (takken 21, 23 en 26)
--
--
--
3.1
Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
20
1u
3.2
Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels
20
1u
4
Module levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26)
20
1u

(1) Sommige examens zijn beschikbaar in het Engels op verzoek gericht aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

 

2. Krediet:

Nr.  Examen
Aantal 
vragen
Duur 
examen

Eindtermen
kennis
Verplichte examens (2)
01. Algemene principes van de kredietbemiddeling
20
1u


Examens in functie van de activiteit (2)
02. Consumentenkrediet
20
1u


03. Hypothecair krediet
20
1u

(2) De examens zijn beschikbaar in het Engels op verzoek gericht aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..