Wetgeving

1. Verzekeringen

Het Koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5,19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

2. Krediet

Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, boek VII van het Wetboek van Economisch Recht