Examens en eindtermen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende examens die Certassur aanbiedt.

Per examen worden eveneens het aantal vragen én de duur van het examen vermeld, alsook de eindtermen. Meer uitleg over welke examens je dient af te leggen, vind je terug onder de tab “Examenregels”.

Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je moet beschikken om met succes aan een examen deel te nemen.

Per examen kan je een pdf openen, opslaan of afdrukken waarin alle eindtermen zijn opgesomd. Voor de meeste examens in krediet wordt er een basis- en beroepskennisniveau aangeboden waarbij de eindtermen voor basiskennis meestal beknopter zijn. Dit verschil bestaat niet meer voor examens in verzekering.

De verzekeringssector en de kredietsector zijn voortdurend in ontwikkeling. De eindtermen worden bijgevolg continu aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en/of de actualiteit.Eindtermen van toepassing

1. Verzekeringen:Examens en eindtermen
Nr. Examen Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
 
Verplichte examens (1)
1 Algemene module / / /
1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract 20 1u
1.2 Diverse wetgeving 20 1u
Examens in functie van de activiteit (1)
2 Module niet-levensverzekeringen / / /
2.1 Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17) 20 1u
2.2 Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlening (takken 1a, 3, 10 en 18) 20 1u
2.3 Zaakverzekeringen (takken 8, 9, 14, 15 en 16) 20 1u
2.4 Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a, 1b en 2) 20 1u
3 Module Levensverzekeringen (takken 21, 23 en 26) / / /
3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid 20 1u
3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels 20 1u
4 Module levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) 20 1u

(1) Sommige examens zijn beschikbaar in het Engels op verzoek gericht aan info@certassur.be.2. Krediet:

Examens en eindtermen
Nr. Examen Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (2)
01 Algemene principes van de kredietbemiddeling 20 1u
Examens in functie van de activiteit (2)
02 Consumentenkrediet 20 1u
03 Hypothecair krediet 20 1u -

(2) De examens zijn beschikbaar in het Engels op verzoek gericht aan info@certassur.be.