Examens en eindtermen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende examens die Certassur aanbiedt.

Per examen worden eveneens het aantal vragen én de duur van het examen vermeld, alsook de eindtermen. Meer uitleg over welke examens je dient af te leggen, vind je terug onder de tab “Examenregels”.

Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je moet beschikken om met succes aan een examen deel te nemen.

Per examen kan je een pdf openen, opslaan of afdrukken waarin alle eindtermen zijn opgesomd. Voor de meeste examens wordt er een basis- en beroepskennisniveau aangeboden waarbij de eindtermen voor basiskennis meestal beknopter zijn.

Deze eindtermen zijn een momentopname. De verzekeringssector en de kredietsector zijn voortdurend in ontwikkeling. De eindtermen worden bijgevolg continu aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en/of de actualiteit.

Opgelet: Vanaf 1 january 2021 worden de examens voor verzekeringen niet meer vastgelegd per tak, maar per module. Tot dan geldt een overgangsregeling (voor meer info, zie ‘Wie moet een examen afleggen?’ onder de tab ‘Examenregels’). Tijdens deze overgangsperiode worden hieronder nog de eindtermen weergegeven van de examens per tak.Eindtermen van toepassing VOOR 01.01.2021

1. Verzekeringen:Examens en eindtermen
Nr. Examen Tak Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (1)
1 Wetgeving   20 1u30
2 Antiwitwaswetgeving (3)   10 1u
3 MiFID (3)   10 1u
Takgebonden facultatieve examens (1)
4 Arbeidsongevallen 1b 20 1u30
5 Ongevallen 1a 10 1u
6 Ziekte 2 10 1u
7 Voertuigcasco 3 5 30min
8 Casco rollend spoorwegmateriaal 4 5 30min
9 Luchtvaartuigcasco 5 5 30min
10 Casco zee- en binnenschepen 6 5 30min
11 Vervoerde goederen 7 10 1u
12 Brand 8 20 1u30
13 Andere schade aan goederen (3) 9 10 1u
14 BA motorrijtuigen 10 20 1u30
15 BA luchtvaartuigen 11 5 30min
16 BA zee- en binnenschepen 12 5 30min
17 Algemene BA 13 20 1u30
18 Kredietverzekering (3) 14 10 1u
19 Borgtochtverzekering (3) 15 10 1u
20 Diverse geldelijke verliezen (3) 16 5 30min
21 Rechtsbijstand 17 10 1u
22 Hulpverlening (3) 18 5 30min
23 Levensverzekeringen 21 20 / 40 1u30 / 3u (2)
24 Bruidsschats- geboorteverzekeringen 22 20 / 40 1u30 / 3u (2)
25 Levensverzekeringen beleggingsfondsen 23 20 / 40 1u30 / 3u (2)
26 Kapitalisatieverrichtingen 26 20 / 40 1u30 / 3u (2)
27 Herverzekering (3) - 20 1u30 -

(1) De examens zijn beschikbaar in het Duits op verzoek gericht aan info@certassur.be.

(2) 20 vragen (1u30) voor basiskennis en 40 vragen (3u) voor beroepskennis.

(3) De basiskennis en de beroepkennis zijn hetzelfde.2. Krediet:

Examens en eindtermen
Nr. Examen Tak Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (4)
28 Algemene principes van de kredietbemiddeling - 20 1h
Facultatieve examens (4)
29 Consumentenkrediet - 20 1h
30 Hypothecair krediet - 20 1h -

(4) De examens zijn beschikbaar in het Duits en in het Engels op verzoek gericht aan info@certassur.be.Eindtermen van toepassing VANAF 01.01.2021

1. Verzekeringen:Examens en eindtermen
Nr. Examen Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
 
Verplichte examens (1)
1 Algemene module / / /
1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract 20 1u30
1.2 Diverse wetgeving 20 1u30
Examens in functie van de activiteit (1)
2 Module niet-levensverzekeringen / / /
2.1 Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17) 20 1u30
2.2 Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlening (takken 1a, 3, 10 en 18) 20 1u30
2.3 Zaakverzekeringen (takken 8, 9, 14, 15 en 16) 20 1u30
2.4 Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a, 1b en 2) 20 1u30
3 Module Levensverzekeringen (takken 21, 23 en 26) / / /
3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid 20 1u30
3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels 20 1u30
4 Module levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) 20 1u30

(1) De examens zijn beschikbaar in het Duits op verzoek gericht aan info@certassur.be.2. Krediet:

Examens en eindtermen
Nr. Examen Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (2)
01 Algemene principes van de kredietbemiddeling 20 1h
Examens in functie van de activiteit (2)
02 Consumentenkrediet 20 1h
03 Hypothecair krediet 20 1h -

(2) De examens zijn beschikbaar in het Duits en in het Engels op verzoek gericht aan info@certassur.be.