Examens afleggen

De organisatie van de examens en de administratieve afhandeling gebeurt in de door Certassur erkende examencentra. Voor alle informatie over de datums en de prijzen van de examens kunt u zich wenden tot één van de erkende examencentra uit de lijst met alle centra. U vindt een lijst met deze centra onder de tab ‘erkende examencentra’ op de homepage van de website.

Registratie op de Certassur website

U neemt contact op met een examencentrum naar keuze. Zij zorgen voor uw registratie op de Certassur website. U ontvangt een e-mail met een login en een paswoord nadat het examencentrum u heeft ingeschreven in de Certassur-database. Als u deze e-mail niet in uw inbox terugvindt, kijk dan of deze niet in uw spambox terechtgekomen is. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw registratie samen met een login en paswoord. U kan nu inloggen in de rechterbovenhoek van de homepage.

U komt terecht in uw ‘MyCertassur’. Een pagina waartoe alleen u toegang heeft. Bent u ingeschreven voor een examen? Dan vindt u hier de planning van deze examens. Heeft u al een examen afgelegd? Dan vindt u op uw webstek eveneens een overzicht van deze examens met het resultaat.

Inschrijving voor een Certassur examen

U kan u niet zelf inschrijven voor een examen. Dat doet het examencentrum voor u. Gelieve dan ook contact op te nemen met het examencentrum van uw keuze, dat u dan kan inschrijven voor één of meerdere examens. Zodra zij de inschrijving hebben afgerond, ontvangt u een mail met de praktische gegevens voor uw examen. Hierop staan het examen vermeld alsook datum, uur en plaats. Dit is de enige uitnodiging die u ontvangt.

Het examen

Het examen wordt centraal aangemaakt. Geen enkel examencentrum kent de vragen of de combinatie van vragen die aan u zullen worden gesteld. Zelfs al legt u op hetzelfde moment hetzelfde examen af als een andere deelnemer, dan nog krijgt u andere vragen, of de vragen in een andere volgorde.

De keuze van het examencentrum beïnvloedt niet de moeilijkheidsgraad van het examen.

Examen afleggen

Op de dag van het examen biedt u zich tijdig aan bij het examencentrum. Alvorens het examenlokaal te betreden, vraagt men u zich te identificeren aan de hand van uw identiteitskaart. Daarna ontvangt u een code of ‘token’ om toegang te krijgen tot het examen.

U neemt plaats achter de u aangewezen computer en tikt enkel het token in (eveneens in de rechterbovenhoek van de homepage). Uw login en paswoord hebt u in dit geval niet nodig.

De toezichthouder zal het examen opstarten. De toezichthouder combineert zijn token met dat van de deelnemers en start het examen op. U wordt gevraagd de examenregels inzake krediet en/of verzekeringen (afhankelijk van uw examens) te aanvaarden alvorens u van start gaat. Als u de regels weigert te aanvarden, zal het examen automatisch afgesloten worden en zal u moeten wachten tot de wettelijke termijn verstreken is vóór u opnieuw kunt deelnemen aan het examen. Het examenreglement kan u nalezen vóór het examen onder de tab ‘examenreglement’ op de homepage. Er zijn daarnaast een aantal na te leven richtlijnen, die integraal deel uitmaken van het examenreglement. U kan ze hier nog eens nalezen:

Richtlijnen in verzekeringen:

Richtlijnen in krediet:

Wees op tijd. Een examen dat van 9u tot 10u plaatsvindt, begint stipt om 9u. Als de officiële duur van het examen één uur is, wordt om 10u de toepassing automatisch afgesloten. De toezichthouder kan daar niet bij ingrijpen. Het volledige proces wordt centraal gestuurd. Bij het laattijdig aankomen, kan de toezichthouder u de toegang tot het examen ontzeggen.

En nu?

Uw examen zit erop. Als u vroeger klaar bent, hoeft u niet te wachten. U kan het examen zelf beëindigen door het naar het centraal systeem te sturen. Is uw tijd verstreken, dan sluit het systeem automatisch af. Na het beëindigen van het examen, verschijnt uw resultaat op het scherm. Bent u geslaagd, dan worden het resultaat en het attest in uw MyCertassur opgeladen. Bent u niet geslaagd, dan wordt natuurlijk enkel uw resultaat vermeld en dient u zich opnieuw in te schrijven voor het examen.

Wij wensen u veel succes!